Frezowanie i toczenie CNC – co to jest i jak działa?

Frezowanie i toczenie CNC – co to jest i jak działa?

CNC (Computer Numerical Control) to metoda sterowania obrabiarkami, która pozwala na precyzyjne wykonywanie różnego rodzaju prac, takich jak frezowanie i toczenie. W tym artykule skupimy się na tych dwóch procesach obróbki skrawaniem i omówimy, jak działa frezowanie i toczenie CNC.

Frezowanie CNC

Frezowanie to proces obróbki skrawaniem polegający na usuwaniu materiału z powierzchni obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzia – frezu. Frezowanie CNC to proces frezowania, który jest kontrolowany przez komputer.

W frezowaniu CNC narzędzie jest mocowane w wrzecionie obrabiarki, które obraca się wokół osi, a przedmiot obrabiany jest ustawiony na stole. Ruchy wrzeciona i stołu są kontrolowane przez program komputerowy, który jest zapisany w pamięci sterownika CNC. Program ten określa dokładną ścieżkę ruchu narzędzia wzdłuż przedmiotu obrabianego, tak aby usunąć odpowiednią ilość materiału.

Frezowanie CNC jest stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w produkcji części samochodowych, lotniczych i medycznych. Jest to proces, który pozwala na precyzyjne wykonanie skomplikowanych kształtów i detali, co jest szczególnie ważne w przypadku produkcji prototypów.

Toczenie CNC

Toczenie to proces obróbki skrawaniem polegający na obracaniu obrabianego przedmiotu wokół własnej osi, a narzędzie (najczęściej jest to ostrze) jest przesuwane wzdłuż osi prostopadłej do osi obrotu przedmiotu. Toczenie CNC to proces toczenia, który jest kontrolowany przez komputer.

W toczeniu CNC przedmiot obrabiany jest mocowany w wrzecionie obrabiarki, a narzędzie jest mocowane w ramieniu, które przesuwa się wzdłuż osi. Ruchy wrzeciona i narzędzia są kontrolowane przez program komputerowy, który jest zapisany w pamięci sterownika CNC. Program ten określa dokładną ścieżkę ruchu narzędzia wzdłuż przedmiotu obrabianego, tak aby usunąć odpowiednią ilość materiału.

Toczenie CNC jest stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w produkcji elementów z metalu, drewna, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Jest to proces, który pozwala na precyzyjne wykonanie różnego rodzaju kształtów, w tym także kształtów wewnętrznych.

Frezowanie i toczenie CNC to procesy obróbki skrawaniem, które są kontrolowane przez komputer. Frezowanie polega na usuwaniu materiału z powierzchni obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzia – frezu, podczas gdy toczenie polega na obracaniu obrabianego przedmiotu wokół własnej osi, a narzędzie jest przesuwane wzdłuż osi prostopadłej do osi obrotu przedmiotu. https://protoplastic.pl/