PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW

PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW

Projektowanie budynków przebiega dzisiaj w sposób zdecydowanie bardziej zautomatyzowany i zaawansowany technologicznie niż miało to miejsce chociażby dekadę temu. Programy do projektowania budynków dają użytkownikom nowe, nieznane do tej pory funkcje jak chociażby możliwość automatycznego dostosowywania się poszczególnych elementów do zmiennych zachodzących w projekcie. Tego typu udogodnienia dają szanse na tworzenie realizacji w zdecydowanie krótszym czasie i bez konieczności dokonywania kosztownych zmian już na etapie wykonawczym projektu. Projekty do projektowania budynków powinny być przede wszystkim wyposażone w możliwości oparte o technologię BIM. Dzięki temu użytkownicy otrzymają szansę na utworzenie cyfrowego zapisu informacji o budynku i będą mieli stały i nieprzerwany dostęp do danych niezależnie od innych uczestników projektu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod w przypadku projektowania budynków w oparciu o BIM, rysowanie w 3D to tylko pierwszy krok w procesie projektowania. Zamiast być produktem końcowym, model 3D https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/ jest wykorzystywany przez zespół projektowy jako źródło danych dla wykonywanych obliczeń. Taki zabieg sprawia, że wszystkie niepożądane kolizje i czy nieprzewidziane ryzyka są eliminowane jeszcze na etapie projektowym co pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych kosztów. W celu podniesienia efektywności pracy zespołu projektowego, wymagane jest znormalizowanie formatu, który zawierać będzie wszystkie najważniejsze informacje – wspólne parametry, szablony, właściwości oraz parametry obiektu, źródła pozyskiwanych danych, dokumentację 2D. W procesie BIM kwestia wymiany informacji odgrywa kluczową rolę.